26
جولای

تغذیه صحیح در ورزش

فاطمه دماوندی* – شواهد بسیاری نشان دهنده رابطه بین مصرف غذا و انجام ورزش‌ها هستند. همچنین یک رژیم غذایی بد، به طور یقین اثر منفی بر انجام حرکات ورزشی...

بیشتر بدانید...