12
آگوست

درخواست

در این مرحله از پروژه دریافت کننده خدمات می تواند به صورت حضوری یا غیر حضوری از طریق تلفن؛ پیامک، ایمیل و راه های ارتباطی دیگر درخواست خود ر مطرح نماید تا جهت بررسی با کارشناسان موسسه فرهنگی ورزشی تشریفات، دفاع شخصی، سیکوریت اقدام شود.