22
آوریل

آرش رزاقی

واقعا از آقای سعید خلیلی ممنونم . علاوه بر اینکه تمام سوالات منو به صورت تلفنی جواب دادند . در اجرای کارشون نهایت دقت و وسواس کاری رو به خرج دادند.